dofinansowanie.com

501 73 77 02   e-mail: biuro@dofinansowanie.com

Więcej informacji:

Wypełnij formularzoddzwonimy lub odpiszemy

imię: telefon: e-mail:

Co Cię interesuje?:

Warto wiedzieć

BIK Baza Informacji Kredytowej.
Jest to baza prowadzona przez banki. W bazie tej banki wpisują wszystkie informacje dotyczące złożonych wniosków o kredyt, kredytów, opóźnień w spłatach. Baza ta dotyczy osób fizycznych. Należy pamiętać, że do tej bazy mogą zostać również wpisani wspólnicy (udziałowcy) spółek z o.o., oraz członkowie zarządów. Negatywna historia kredytowa (informacja o opóźnieniach) przechowywana jest w tej bazie przez okres 5-ciu lat licząc od daty spłaty zobowiązania.
Wpisy i historię w BIK-u można sprawdzić korespondencyjnie, lub osobiście.
Dodatkowe informacje  www.bik.pl

KRD Krajowy Rejestr Dłużników
Jest to rejestr dłużników prowadzony przez firmę Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Do rejestru tego możesz zostać wpisany przez banki, firmy leasingowe, telekomunikacyjne, dostawców energii, inne podmioty gospodarcze, a także osoby prywatne, którym nie oddałeś pożyczonych pieniędzy. Osoba fizyczna może zostać wpisana za kwotę większą lub równa 200zł, a firma 500zł.
Informację o wpisie można uzyskać również telefonicznie.
Pełne dane teleadresowe na stronie www.krd.pl

BIG INFO MONITOR
Do tej bazy sam możesz wpisać niesolidnego dłużnika. Wpis ten na pewno „ułatwi’ mu życie przy wizycie w banku, firmie leasingowej, a nawet w sklepie. Każda próba zaciągnięcia kredytu, leasingu, czy też zakupu nowego telefonu skończy się ODMOWĄ !!!   
Pod adresem www.big.pl oprócz wpisania dłużnika możesz również sprawdzić swój własny status, oraz firmę, z która chcesz współpracować.       

BRKN (MIG) Bankowy Rejestr Klientów Nierzetelnych, lub też Międzybankowa Informacja Gospodarcza.
Jest to rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich. Baza ta gromadzi informacje o każdym długu większym , lub równym 200zł niezależnie czy to dług firmowy, debet w rachunku, karta kredytowa, kredyt, prowizja z kredytu czy też inne zobowiązanie bankowe.
Informacje SA przechowywane przez 10 lat od daty powstania zaległości, lub 2-3 lata po spłacie zaległości. Na wniosek zainteresowanego bank może wykreślić taki wpis w dowolnym momencie.

Są to podstawowe bazy sprawdzane przy każdym wniosku o kredyt, oraz przez niektóre firmy leasingowe.Copyright © 2012 dofinansowanie.com
Tworzenie stron Webton.pl